EDUCACIÓ

Compromesos amb el futur

EDUCACIÓ

Compromesos amb el futur

Escola IPSE

L’escola IPSE és una escola parroquial que potencia l’educació integral dels seus alumnes i proporciona una formació acadèmica sòlida i rigorosa.

Escola privada concertada per la Generalitat de Catalunya, que educa en valors cristians des del respecte.

Ensenyament de qualitat que permet als alumnes adquirir una sòlida preparació acadèmica i professional, sense oblidar el valor de la pròpia personalitat com a éssers autònoms i responsables que participen de forma activa en l’evolució i transformació de la societat.

Fundació Vicenç Salvà

Fundació Vicenç Salvà està estretament vinculada a la fundació d’escoles parroquials del bisbat de Barcelona.
Ha vetlat per dotar l’escola IPSE de noves i millors infraestructures i per procurar un projecte educatiu sòlid en valors i avançat en mitjans.

Aula 12

Aula 12 és una entitat cultural de formació contínua sense ànim de lucre adscrita a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Té com a objectiu oferir programes formatius que facilitin l’accés a la informació i a la cultura i propiciïn el desenvolupament personal.
Col·labora amb el Menjador Social d’Emmaús i el seu alumnat el formen persones més grans de 55 anys que volen continuar ampliant el bagatge cultural.

Café entorno a la Biblia

Tertúlies al voltant de la Bíblia dirigides pel Javier Velasco.
La Bíblia ens convida a pensar, dialogar i actuar. Va ser el primer llibre traduït a una altra llengua i el “Café entorno a la Biblia” vol convidar a llegir i a meditar a poc a poc les Sagrades Escriptures de manera guiada o bé a la mida de cada un.